Retouren / terugbetalingen

RETOURNEREN / TERUGBETALEN

HERROEPINGSRECHT, UITZONDERINGEN EN RETOURBELEID GLOBAL SHOP STORE

Onder voorbehoud van de onderstaande uitzonderingen, hebt u het recht om de geplaatste bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het bestelde product hebt ontvangen (of het laatste product, partij of stuk in het geval van goederen, partijen of meerdere stuks afzonderlijk geleverd) of vanaf het sluiten van het contract (inclusief maar niet beperkt tot,  overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager, zoals een cd of dvd, wordt geleverd). Als u een persoon van uw vertrouwen hebt aangewezen om het op te halen, gaat uw herroepingsrecht in vanaf de dag van levering van het product aan de door u aangewezen persoon, anders dan de koerier.

U moet communiceren met Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio met operationeel hoofdkantoor in via Dei Giovi, 8D 22060 Carimate, Como, Italië, het uitoefenen van het herroepingsrecht (i) door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in het Retourcentrum, (ii) met behulp van de contactfunctie of (iii) met behulp van dit formulier. Als u het Retourcentrum gebruikt, sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, is het noodzakelijk dat de betreffende communicatie wordt verzonden vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen en dat het product wordt geretourneerd naar de Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio via de instructies die beschikbaar zijn in het Retourcentrum.

Voor meer informatie over het herroepingsrecht en de gebruiksaanwijzing kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de functie Contact opnemen.

GEVOLGEN VAN DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

We zullen alle betalingen die zijn ontvangen met betrekking tot het product waarvoor u het herroepingsrecht hebt uitgeoefend, inclusief verzendkosten met betrekking tot de goedkoopste verzendmethode aangeboden door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de communicatie met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht hebben ontvangen. We zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval maakt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het product hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u het hebt geretourneerd aan de Global Shop Store in Bagno Marcos Antonio, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Houd er rekening mee dat u verplicht bent om de producten aan ons te retourneren door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in ons Retourcentrum binnen 14 dagen vanaf de dag dat u de herroeping hebt meegedeeld. U zult de directe kosten van het retourneren van de producten moeten dragen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen (anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van:

- levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen of in verband met de bescherming van de gezondheid niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die zijn geopend na levering of in het geval van levering van producten die na levering onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen;

- levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering zijn geopend;

- levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;

- levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;

- servicecontracten na de volledige levering van de service door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de uitvoering van de service door ons te accepteren het verlies van het herroepingsrecht na de volledige uitvoering van het contract;

- levering van digitale inhoud (inclusief applicaties, software, e-boeken, MP3's, enz.) via een niet-materiële drager (bijvoorbeeld een cd of dvd) als u op het moment van het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk hebt ingestemd met het begin van de uitvoering en het verlies van het herroepingsrecht als gevolg van het begin van de uitvoering hebt aanvaard;

- de levering van kranten, tijdschriften en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van deze publicaties;

- levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen die niet kunnen worden gecontroleerd door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio.

RETOURBELEID VOOR WERELDWIJDE WINKELWINKELS

Naast uw rechten die voortvloeien uit de wet, kunnen de producten die door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio worden verkocht, binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, behoudens uitzonderingen op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat ze intact zijn en in dezelfde staat verkeren waarin ze aan u zijn geleverd. Meer informatie is te vinden op de pagina. Ons retourbeleid. Producten moeten worden geretourneerd volgens de instructies die beschikbaar zijn in ons Retourcentrum.

In deze gevallen zullen we alleen de prijs terugbetalen die voor de aankoop is betaald. We zullen de verzendkosten die zijn gemaakt om het artikel dat u retourneert te ontvangen niet terugbetalen (behalve in geval van retournering van kleding, schoenen en tassen). De risico's die voortvloeien uit het transport en de kosten van retournering zijn voor uw eigen rekening. Specifiek retourbeleid is van toepassing op het retourneren van producten van de modecategorie (schoenen, kleding, tassen, sieraden en horloges), voor meer informatie bezoek onze pagina Gratis retourneren voor modeproducten. Deze bepalingen zijn aanvullend en hebben geen invloed op uw rechten onder de wet, noch op het herroepingsrecht binnen 14 dagen zoals hierboven beschreven.

Details over retouren en operationele voorbeelden zijn te vinden op de pagina.

PRIJZEN EN BESCHIKBAARHEID

Alle prijzen zijn inclusief btw die van toepassing is op de wet.

Informatie over de beschikbaarheid van de producten die we verkopen wordt vermeld op de site, evenals op de presentatiepagina van elk product. Anders dan de informatie die op die pagina of elders op de site wordt verstrekt, kunnen we geen preciezere informatie geven over de beschikbaarheid van producten. Houd er rekening mee dat de geschatte verzend- en levertijden van de producten louter indicatief zijn en dat het niet mogelijk is om er volledig op te vertrouwen. Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, zullen we u per e-mail op de hoogte stellen of door een kennisgeving in het communicatiecentrum van de site te plaatsen als een van de door u bestelde producten niet beschikbaar is.

Ondanks al onze inspanningen kunnen we niet uitsluiten dat voor een klein deel van de miljoenen producten in onze catalogus per ongeluk een andere prijs wordt aangegeven dan de werkelijke prijs. In ieder geval zullen we de juistheid van de prijzen van de producten controleren tijdens het proces van verificatie van de bestelling en daaropvolgende verzending van de producten. Als door misverstanden of andere ongemakken de op de site aangegeven prijs lager is dan de juiste verkoopprijs van een product, kunnen we contact met u opnemen om te controleren of u het product nog steeds tegen de juiste prijs wilt kopen of dat we uw bestelling mogelijk niet accepteren. Als de juiste prijs van een product lager is dan die op de site wordt aangegeven, zullen we u alleen de lagere juiste prijs in rekening brengen en het product toch naar u verzenden.

DOUANE

Als de goederen besteld bij Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, buiten Italië moeten worden geleverd, kunt u onderworpen zijn aan invoerrechten en belastingen, te betalen zodra het pakket de opgegeven bestemming bereikt. Eventuele extra inklaringskosten zijn voor uw rekening. We hebben geen controle over deze kosten en kunnen de hoogte ervan niet voorspellen. Het douanebeleid verschilt aanzienlijk van land tot land en u moet daarom contact opnemen met uw lokale douanekantoor voor meer informatie. Houd er ook rekening mee dat, wanneer u bestellingen plaatst op de site, u wordt beschouwd als een importeur en daarom verplicht bent om te voldoen aan alle wet- en regelgeving van het land waarin u de goederen zult ontvangen. Uw privacy is belangrijk voor ons en we weten dat u veel waarde hecht aan de manier waarop uw bestelinformatie wordt gebruikt en gedeeld. We willen graag dat onze internationale klanten en klanten die producten naar het buitenland verzenden, zich ervan bewust zijn dat grensoverschrijdende leveringen onderworpen zijn aan het openen en inspecteren van producten door de douaneautoriteiten. Lees voor meer informatie de informatie op de pagina Douane-informatie.

BESTELLEN MET 1 KLIK

Bestellen met 1-Click is de snelste en makkelijkste manier om producten en diensten veilig te bestellen. Als u de Services Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio gebruikt, via een openbare computer of een gedeeld apparaat, raden we u ten zeerste aan 1 Click te deactiveren wanneer u niet achter de computer zit.

GARANTIES OP PRODUCTEN DIE DOOR GLOBAL SHOP STORE WORDEN VERKOCHT EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het garantieregime op producten die worden verkocht door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio verschilt afhankelijk van het feit of de koper een "consument" of een "professional" is in de zin van Richtlijn 1999/44 / EG betreffende "bepaalde aspecten van verkoopovereenkomsten en garanties met betrekking tot consumptiegoederen".

Als u als "consument" koopt, geniet u van de wettelijke garantie van conformiteit waaraan de verkoper wettelijk verplicht is voor elk verkocht goed ("Wettelijke garantie").

De wettelijke garantie - waaraan Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio als verkoper gebonden is - garandeert de goederen tegen conformiteitsgebreken met betrekking tot het verkoopcontract.

Volgens de wet heeft u in geval van toepasselijkheid van de wettelijke garantie het recht om de conformiteit van de goederen kosteloos te herstellen door reparatie of vervanging, of, indien dit niet mogelijk is, op een vermindering van de aankoopprijs of op de beëindiging van het contract. Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, is daarom aansprakelijk voor gebreken van overeenstemming als deze zich voordoen binnen twee jaar na de datum van levering van de goederen. U zult echter de last hebben om het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden na ontdekking te melden.

U kunt meer informatie vinden over de regels voor de uitoefening en werking van de wettelijke garantie, met voorbeeldgevallen, door onze sectie juridische garantie te bezoeken of door contact op te nemen met onze klantenservice via de functie Contact opnemen.

In het geval dat u een gebrek aan overeenstemming vindt op de goederen die zijn gekocht in de Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio, tijdens de geldigheidsduur van de wettelijke garantie, neem dan contact op met de klantenservice via de functie Contact opnemen.

Voor zover toegestaan door de wet, wijst Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio alle verantwoordelijkheid af in het geval dat het geleverde product niet voldoet aan de wetgeving van het land van levering anders dan Italië.

Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, is niet verantwoordelijk in geval van vertraging in de levering van de gekochte goederen als gevolg van onvoldoende voorraden bij de uitgever of leverancier.

Wij zijn ook niet aansprakelijk in het geval van niet-substantiële verschillen tussen de gekochte goederen en hun illustratieve afbeeldingen en tekstbeschrijvingen die op onze site worden gepubliceerd.

Behalve in geval van opzet of grove schuld zijn wij enkel aansprakelijk voor enige directe en voorzienbare schade op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor geleden verliezen, gederfde winst of enige andere schade die geen onmiddellijk en direct gevolg is van ons verzuim of die niet voorzienbaar was op het moment van het sluiten van de verkoopovereenkomst. Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen van derden die commerciële garanties kunnen bieden met betrekking tot de producten die op de site te koop zijn.

WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om de site, het beleid en deze Algemene Verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen om nieuwe producten of diensten aan te bieden, of om te voldoen aan wettelijke of reglementaire bepalingen. U bent onderworpen aan het beleid en de voorwaarden van de Algemene Verkoopvoorwaarden die van tijd tot tijd van kracht zijn op het moment dat u producten bij ons bestelt, tenzij eventuele wijzigingen in dergelijk beleid en dergelijke voorwaarden vereist zijn door de toepasselijke wetgeving of bevoegde autoriteiten (in welk geval ze ook van toepassing zijn op bestellingen die u eerder hebt geplaatst). Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft deze voorwaarde geen invloed op de geldigheid en effectiviteit van de andere bepalingen.

VERZAKING

In het geval van niet-naleving door u van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, betekent ons verzuim om het recht om tegen u op te treden niet onze verklaring van afstand om op te treden voor de schending van door u aangegane verplichtingen.

MINDERJARIGE

Wij verkopen geen producten aan minderjarigen. Wij verkopen kinderproducten die alleen door volwassenen kunnen worden gekocht. Als u jonger bent dan 18 jaar, kunt u alleen global-shopping.eu gebruiken waarbij een ouder of voogd betrokken is.

2B. Wat moet ik doen als ik een zending ontvang?

Het eerste dat u moet doen, is controleren of het aantal ontvangen pakketten overeenkomt met de verzonden pakketten.

Ten tweede, inspecteer elk pakket extern zeer zorgvuldig om te zien of er tekenen zijn die zijn geraakt of slecht zijn behandeld, zoals stoten, deuken, gaten, dozen in slechte staat, koerierszegels of elk teken dat u kan doen vermoeden dat de goederen mogelijk beschadigd zijn.

Het is verplicht om een briefje en een handtekening achter te laten op de pakbon van de koerier, op papier of digitaal (PDA), "ZICHTBAAR BESCHADIGD PAKKET" als het dergelijke tekens vertoont.

De procedure in geval van ontvangst van beschadigd artikel is als volgt:

Open een klacht rechtstreeks bij onze contactservice binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket en voeg de volgende foto's toe:

foto van de verpakking waar tekenen van schade zichtbaar zijn

foto van het beschermende materiaal in de doos

Enkele foto's van de schade aan het gekochte product

foto van de etiketten op de verpakking

foto van het door de koerier ontvangen vervoersdocument

Zodra de verantwoordelijkheid van de koerier voor de schade is gedefinieerd, sturen wij u de labels voor het ophalen van het product (dat moet worden verpakt in de originele doos met het verpakkingsmateriaal inbegrepen). De verzendkosten zijn volledig voor rekening van Global Shop Store.

Vervolgens zal de terugbetaling / vervanging van het product worden uitgegeven.

Het niet ondertekenen / melden op papier of digitale media (PDA) van de koerier dat het pakket "ZICHTBAAR BESCHADIGD" is, betekent dat de claim automatisch wordt afgewezen.

 

ONZE CONTACTEN

Onze contacten:

Global Shop Store is een handelsmerk van het bedrijf Bagno Marcos Antonio, REA-registratienummer CO-332259, belastingcode en registratienummer BGNMCS61E23Z602K, registratienummer in Italië; BTW: HET 03416980138.

Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, Via dei Giovi, 8d 22060 Carimate Italië;

Hoofdkantoor: Via Vittorio Emanuele, 17 - 20871 Vimercate (MB) Italië

Handelsregister van Como - Milan Office REA CO-332259; Belastingcode en btw IT03416980138. Gecertificeerd e-mailadres marcosbagno@pec.it.

U kunt ook contact met ons opnemen via onze klantenservice en we kunnen met u communiceren via e-mail of telefoon.