Algemene voorwaarden

VERKOOPSVOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze website wordt beheerd door de eenmanszaak van Bagno Marcos Antonio geregistreerd in Italië BTW-nummer 03416980138, geregistreerd in het Como Business Register - Italië CO-332259, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar de winkels van Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio. Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio biedt deze website aan, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site voor de gebruiker, op voorwaarde dat de gebruiker alle voorwaarden, beleidsregels en kennisgevingen accepteert die hierin worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief dergelijke aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, verkopers en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van een deel van de Site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of tools die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van eventuele wijzigingen vormt uw aanvaarding van die wijzigingen.

Onze winkels worden gehost op Shopify of PrestaShop platform. Deze platforms bieden ons online e-commercetechnologie en alle technologieën voor accountsynchronisatie en betalingssynchronisatie en dat stelt ons in staat om onze producten en diensten te verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE WINKEL

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie van verblijf, en u hebt ons uw toestemming gegeven om een van uw minderjarige werknemers toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of, door de Service te gebruiken, wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard overdragen.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van de Diensten.

AFDELING 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om service aan iedereen om welke reden dan ook en op elk moment te weigeren

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van netwerken of verbindingsapparatuur. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De koppen die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden beschouwd of gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of meer tijdige informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen op materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan enige historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet up-to-date en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

Prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Sommige producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de Website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van een kleur op uw computerscherm nauwkeurig zal zijn.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om, de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om de productie van een product op elk moment te staken. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat van u is gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 5 A. - HERROEPINGSRECHT, UITZONDERINGEN EN RETOURBELEID

Onder voorbehoud van de onderstaande uitzonderingen, hebt u het recht om de geplaatste bestelling te herroepen, zonder opgave van redenen, binnen 14 dagen vanaf de dag dat u het bestelde product hebt ontvangen (of het laatste product, partij of stuk in het geval van goederen, partijen of meerdere stuks afzonderlijk geleverd) of vanaf het sluiten van het contract (inclusief maar niet beperkt tot,  overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager, zoals een cd of dvd, wordt geleverd). Als u een persoon van uw vertrouwen hebt aangewezen om het op te halen, gaat uw herroepingsrecht in vanaf de dag van levering van het product aan de door u aangewezen persoon, anders dan de koerier.

U moet communiceren met Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio in via Dei Giovi, 8D 22060 Carimate, Como, Italië, het uitoefenen van het herroepingsrecht (i) door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in het Retourcentrum, (ii) met behulp van de contactfunctie of (iii) met behulp van dit formulier. Als u het Retourcentrum gebruikt, sturen wij u een ontvangstbevestiging.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, is het noodzakelijk dat de betreffende communicatie wordt verzonden vóór het verstrijken van de periode van 14 dagen en dat het product wordt geretourneerd naar de Global Shop Store van Bagno Marcos Antonio via de instructies die beschikbaar zijn in het Retourcentrum.

Voor meer informatie over het herroepingsrecht en de gebruiksaanwijzing kunt u contact opnemen met onze klantenservice via de functie Contact opnemen.

GEVOLGEN VAN DE UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT

We zullen alle betalingen die zijn ontvangen met betrekking tot het product waarvoor u het herroepingsrecht hebt uitgeoefend, inclusief verzendkosten met betrekking tot de goedkoopste verzendmethode aangeboden door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, terugbetalen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop we de communicatie met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht hebben ontvangen. We zullen de terugbetaling uitvoeren via dezelfde betaalmethode die u hebt gebruikt om de bestelling te plaatsen, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen. In ieder geval maakt u geen kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we het product hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u het hebt geretourneerd aan de Global Shop Store in Bagno Marcos Antonio, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Houd er rekening mee dat u verplicht bent om de producten aan ons te retourneren door de instructies te volgen die beschikbaar zijn in ons Retourcentrum binnen 14 dagen vanaf de dag dat u de herroeping hebt meegedeeld. U zult de directe kosten van het retourneren van de producten moeten dragen. U kunt aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling van de goederen (anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen).

UITZONDERINGEN OP HET HERROEPINGSRECHT

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van:

- levering van verzegelde goederen die om hygiënische redenen of in verband met de bescherming van de gezondheid niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en die zijn geopend na levering of in het geval van levering van producten die na levering onafscheidelijk vermengd zijn met andere goederen;

- levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computerprogrammatuur die na levering zijn geopend;

- levering van goederen op maat of duidelijk gepersonaliseerd;

- levering van goederen die snel kunnen bederven of vervallen;

- servicecontracten na de volledige levering van de service door Nova Shopping di Bagno Marcos Antonio, als u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de uitvoering van de service door ons te accepteren het verlies van het herroepingsrecht na de volledige uitvoering van het contract;

- levering van digitale inhoud (inclusief applicaties, software, e-boeken, MP3's, enz.) via een niet-materiële drager (bijvoorbeeld een cd of dvd) als u op het moment van het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk hebt ingestemd met het begin van de uitvoering en het verlies van het herroepingsrecht als gevolg van het begin van de uitvoering hebt aanvaard;

- de levering van kranten, tijdschriften en tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten voor de levering van deze publicaties;

- levering van alcoholische dranken, waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst, waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van marktschommelingen die niet door Nova Shopping di Bagno Marcos Antonio kunnen worden gecontroleerd.

RETOURBELEID VOOR WERELDWIJDE WINKELWINKELS

Naast uw rechten die voortvloeien uit de wet, kunnen de producten die door Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio worden verkocht, binnen 30 dagen na levering worden geretourneerd aan Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, behoudens uitzonderingen op het herroepingsrecht, op voorwaarde dat ze intact zijn en in dezelfde staat verkeren waarin ze aan u zijn geleverd. Meer informatie is te vinden op de pagina. Ons retourbeleid. Producten moeten worden geretourneerd volgens de instructies die beschikbaar zijn in ons Retourcentrum.

In deze gevallen zullen we alleen de prijs terugbetalen die voor de aankoop is betaald. We zullen de verzendkosten die zijn gemaakt om het artikel dat u retourneert te ontvangen niet terugbetalen (behalve in geval van retournering van kleding, schoenen en tassen). De risico's die voortvloeien uit het transport en de kosten van retournering zijn voor uw eigen rekening. Specifiek retourbeleid is van toepassing op het retourneren van producten van de modecategorie (schoenen, kleding, tassen, sieraden en horloges), voor meer informatie bezoek onze pagina Gratis retourneren voor modeproducten. Deze bepalingen zijn aanvullend en hebben geen invloed op uw rechten onder de wet, noch op het herroepingsrecht binnen 14 dagen zoals hierboven beschreven.

Details over retouren en operationele voorbeelden zijn te vinden op de pagina.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die bij ons is geplaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst vanaf of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van bestellen. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, waaronder uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie voor meer informatie ons Retourbeleid.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang bieden tot tools van derden waarover we geen controle of invoer hebben, noch enige controle of invoer hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een "as is" en "as available" basis zonder enige garantie, vertegenwoordiging of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet aansprakelijk voor uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is volledig op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe leveranciers.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze Servicevoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen niet en zijn niet aansprakelijk voor materialen of websites van derden of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transactie in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, klachten, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan derden.

SECTIE 9 - GEBRUIKERSCOMMENTAREN, FEEDBACK EN ANDERE PRESENTATIES

Als u op ons verzoek bepaalde specifieke bijdragen indient (bijv. wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons, dient u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, ontwerpen of andere materialen online, per e-mail, post of anderszins in (gezamenlijk "opmerkingen"), gaat u ermee akkoord dat we op elk moment, zonder beperking, de opmerkingen die u ons verstrekt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins op welke manier dan ook kunnen gebruiken. We zijn niet en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Servicevoorwaarden.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen rechten van derden schenden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, aanstootgevend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf of ons of een derde partij anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend).

We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of updatedatum die wordt toegepast in de Service of op een gerelateerde website, mag worden beschouwd als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden die in de Servicevoorwaarden zijn uiteengezet, mag u de Site of de inhoud ervan niet gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen te vragen om onwettige handelingen te verrichten of eraan deel te nemen; (c) lokale, internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of verordeningen schenden; (d) inbreuk maken op of inbreuk maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phishing, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scraping; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel,  Duur, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zal Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, zonder beperking, gederfde winst, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade,  hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de Service of een product dat is aangeschaft met behulp van de Service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Service of een Product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van uw gebruik van de Service of enige Inhoud (of Product)  geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de ruimste mate die door de wet is toegestaan.

ARTIKEL 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in Global Shop Store di Bagno Marcos Antonio en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij bevatten voor  referentie, of uw schending van een wet of de rechten van derden -partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, een dergelijke bepaling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u naar ons eigen oordeel niet voldoet, of als we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk gewenst moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen. Tot de datum van beëindiging en /of bijgevolg kunt u de toegang tot onze Diensten (of een deel ervan) worden ontzegd.

ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief,  maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Enige dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden mag niet worden uitgelegd tegen de redigerende partij.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waaronder wij de Services aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Italië.

SECTIE 18/B - NIET-EU-TRANSACTIEKOSTEN:

Moeten niet-EU-bedrijven of -particulieren btw betalen?

Aankopen door bedrijven, natuurlijke of rechtspersonen woonachtig in niet-EU-landen en met leveringen buiten de Europese Unie, zijn vrijgesteld van btw omdat ze als export worden beschouwd. Integendeel, als leveringen worden gedaan in Italië of in de rest van de Europese Unie, moet btw worden betaald, behalve in het geval van handelingen die worden uitgevoerd overeenkomstig artikel 1, punten 54 tot 89, van wet nr. 190/2014 zoals gewijzigd bij wet nr. 208/2015 en wet nr. 145/2018. Het is vereist dat de bronbelasting niet als voorschot wordt toegepast op grond van artikel 1, lid 67 van wet nr. 190/2014.

Zijn er naast btw nog andere belastingen die betaald moeten worden als de levering buiten de Europese Unie plaatsvindt?

Voor deze methode van aankoop/verzending kan het douanesysteem naar eigen goeddunken extra belastingkosten in rekening brengen, afhankelijk van het geval en afhankelijk van het land.

Is het nodig om btw te betalen aan Global Shop Store in Bagno Marcos Antonio in dropshipping-zendingen naar klanten uit niet-EU-landen, die niet door mij in rekening zijn gebracht voor de betaling van btw?

U hoeft geen btw te betalen, omdat dit een export is.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, aan te passen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van wijzigingen in deze Servicevoorwaarden vormt uw aanvaarding van die wijzigingen.

SECTIE 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten worden gestuurd naar ons contactadres.

REGELS VOOR VERZENDKOSTEN

Zodra u de bestelling hebt geplaatst en de betaling hebt gedaan, start het systeem automatisch de procedure voor het voorbereiden en leveren van het product (en) en vervolgens het trackingnummer van het pakket.

U kunt de verzendingsroute op elk gewenst moment volgen vanaf het moment van ontvangst van de communicatie en het pakket komt aan met ons transportdocument dat de startdatum van 2 jaar garantie certificeert volgens de EEG-bepalingen.

De verzendkosten worden automatisch berekend op het moment van aankoop in de winkelwagen en brengen geen extra kosten met zich mee die verder gaan dan wat het systeem berekent op basis van de grootte / het gewicht en de afleverlocatie voor de klant.

Voor elk probleem of klacht kunt u contact met ons opnemen op ons contactadres. (Lees punt 2B aandachtig)

WAARSCHUWING

Al onze artikelen worden verpakt in perfecte staat verzonden en worden gecontroleerd met een dubbele check-out voordat ze worden verpakt en afgeleverd bij de koerier.

Als er op het moment van levering externe schade aan het pakket of afwijkingen in de verpakking zijn, moet de persoon die het ontvangt dit schriftelijk meedelen op de leveringsbon of op het bewijs van levering, de zin "ZICHTBAAR BESCHADIGD PAKKET".

Dit is essentieel voor het bureau om de klacht te accepteren.

Open indien nodig een aftersalesclaim binnen 5 dagen na levering.

2B. Wat moet ik doen als ik een zending ontvang?

Het eerste dat u moet doen, is controleren of het aantal ontvangen pakketten overeenkomt met de verzonden pakketten.

Ten tweede, inspecteer elk pakket extern zeer zorgvuldig om te zien of er tekenen zijn die zijn geraakt of slecht zijn behandeld, zoals stoten, deuken, gaten, dozen in slechte staat, koerierszegels of elk teken dat u kan doen vermoeden dat de goederen mogelijk beschadigd zijn.

Het is verplicht om een briefje en een handtekening achter te laten op de pakbon van de koerier, op papier of digitaal (PDA), "ZICHTBAAR BESCHADIGD PAKKET" als het dergelijke tekens vertoont.

De procedure in geval van ontvangst van beschadigd artikel is als volgt:

Open een klacht rechtstreeks bij onze contactservice binnen 5 dagen na ontvangst van het pakket en voeg de volgende foto's toe:

foto van de verpakking waar tekenen van schade zichtbaar zijn

foto van het beschermende materiaal in de doos

Enkele foto's van de schade aan het gekochte product

foto van de etiketten op de verpakking

foto van het door de koerier ontvangen vervoersdocument

Zodra de verantwoordelijkheid van de koerier voor de schade is gedefinieerd, sturen wij u de labels voor het ophalen van het product (dat moet worden verpakt in de originele doos met het verpakkingsmateriaal inbegrepen). De verzendkosten zijn volledig voor rekening van Global Shop Store.

Vervolgens zal de terugbetaling / vervanging van het product worden uitgegeven.

Het niet ondertekenen / melden op papier of digitale media (PDA) van de koerier dat het pakket "ZICHTBAAR BESCHADIGD" is, betekent dat de claim automatisch wordt afgewezen.

Informatie over de online beslechting van geschillen op grond van art. 14 Lid 1 van de ODR (Verordening onlinegeschillenbeslechting):

De Europese Commissie kent consumenten de mogelijkheid toe om geschillen online te beslechten, op grond van art. 14 Lid 1 van online geschillenbeslechting (ODR) op een van haar platforms. Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als een plaats waar consumenten kunnen proberen buitengerechtelijke schikkingen te bereiken over geschillen die voortvloeien uit online aankopen en servicecontracten.